_SEK7908 kopia.jpg

ARTIST STATEMENT - SV.

Fotografi för mig är ett sätt att stanna tiden, men ändå hålla minnet och stunden levande. Människor fotograferar för att bevara en händelse i deras liv, som de sedan kan titta tillbaka på. Jag, som fotograf, vill ge den möjligheten till andra människor att få vara delaktiga i deras stunder där tiden stoppas.

Jag fotograferar människor, deras personlighet och drag. Min stil är kommersiell med variationer av porträtt- till experimentella fashionfoton. Den typ av fotografi jag gör är kommersiella reklambilder, som man kan hitta i en katalog. Jag väljer också att tänja gränserna och brainstorma mig fram till experimentell fashion fotografi där stylingen och kläderna samt miljön har inverkan på hur bilden blir i slutändan. Det handlar om var fantasin sätter sina gränser.

Modefotografi har funnits med oss i årtionden och med hjälp av det har vi en uppfattning om branschens utveckling, mode- och fotografmässigt. Det här är ett sätt att stanna tiden och uppleva den årtionden framåt och även fortsätta utveckla och tänja på gränserna.

Fotografer som inspirerar mig och min fotostil är bl.a. Rankin, Nick Knight, Yu Tsai och Matthew Jordan Smith med deras enkla mode och high-fashion fotograferingar.

 

Född 1993, Finland. Jag är från Kovjoki, Nykarleby, men bor och studerar fotografi vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Beräknad examen 2017. Egen firma sedan januari 2015.

Fototjänster:

  • Modell
  • Bröllop: brudparsfoto, vigsel, bröllopsfest
  • Förlovning
  • Examen/konfirmand
  • Evenemang
  • Övriga frilansuppdrag

-----

ARTIST STATEMENT - EN.

Photography for me is a way of stopping time but still keep the memory and the moment alive. People photograph to preserve an event or moment in their lives, which they can look back on. I, as a photographer, want to give the opportunity to other people to be a part of their own moments where time stops.

I photograph people, their personality and feautures. My style is commercial with variations of portrait and experimental fashion photos. The kind of photography I’m working with is commercial advertising images, the kinds you can find in a catalog. I also choose to push the boundaries and brainstorm me into experimental fashion photography where the styling, the clothes and the environment has an impact on how the picture turns out in the end. It’s about where the imagination sets its limits.

Fashion photography has been with us for decades and with help from that, we have an idea of the development of the industry, terms of both fashion and photography. This is a way of stopping time and experience the decades ahead, and also continue to develop and push the boundaries.

Photographers who inspires me and my style of photography are for example Rankin, Nick Knight, Yu Tsai och Matthew Jordan Smith, with their ”ordinary” portraits and high fashion photoshoots.